Kpss Pegem Tarih Soru Bankası Pdf

Tarihsel bilgi, geçmiş olaylarla ilgili tüm bilgileri, olayların gerçekleştiği dönemin koşullarını dikkate alarak mümkün olduğunca nesnel olarak sunarak oluşturulmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken şey, tarihsel gerçeklerin sunumudur, çünkü herhangi bir deneyim diğerleriyle aynı değildir. Sunumun metaforla önemini daha iyi anlamaya çalışalım. Tarihte yaşadığımız her olay, diğerinden farklı bir meyvedir. Bu durumda, Tarih, farklı meyvelerin toplandığı bir meyve tabağı gibidir ve eğer tarihçi bu meyveleri sunmak istiyorsa onları ön plana çıkarır. Tarihteki olayların çeşitliliği nedeniyle, tarihçilerin yaklaşımına bağlı olarak tarihî kaynaklar arasında farklılıklar olması kaçınılmazdır. Yine yaklaşım ve sunumdaki bu farklılık nedeniyle, sınavlara hazırlanan öğrencilerin atıfta bulunduğu ders kaynakları birbirinden oldukça farklı olabilir. Burada hazırlanan bir öğrencinin referans kaynağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretilecek uygun kaynak olmalıdır. Tarih dersi açısından, tamamen anlaşılmadan önce soruların çözümüne geçilmesi tamamen anlamsızdır. Her şeyden önce, zaten bulunan kaynaklardan gelen sorunları kavramak ve tarihin mantığını oluşturan düzeni anlamak gerekir. Bu işlem, bilginin birbirine müdahale etmesini önleyecektir. Bölme, parçalama ve öğrenme şeklindeki bir yöntemle çalışmak oldukça faydalıdır. Bir örnek verirsek, Türk Tarihi Birimi İslamdan önce anlaşılıncaya kadar bu birime ilişkin başka bir birime geçmemeli veya bu birimi çözmemeliyiz. Birim tamamen devreye girdikten sonra, yalnızca bu konudaki soruların çözüldüğü bir sonraki bölümde aynı işlem sürdürülmelidir. İki birim ardışık birimler olmalı. Sebep-sonuç ilişkilerinin karışıklığını önlemek için bağımsız birimler incelenmemelidir. Örneğin, Osmanlı devletinin kuruluş dönemini inceledikten sonra Milli Mücadele dönemini incelemek çok verimsiz bir çalışma olacaktır. Bir dönemin sonuçlarının başka bir dönemin nedenlerini oluşturacağı unutulmamalıdır. Geçmiş çalışırken bellek tekniklerini doğru şekilde kullanmak çok önemlidir. Çünkü hafıza teknikleri hem sevilmek hem de unutulmamak için çok önemli bir araçtır. Tarih dersi, söyleyebileceğimiz gibi tüm dersler için daha iyi öğrenilebilen bir dildir. Geçmiş kavram anlayışının kavrama ilkesi ile kursun daha önemli olacağını söyleyebiliriz.Kpss Pegem Tarih Soru Bankası Pdf sizin için çok faydalı bir kaynak olacaktır.

İçeriği İndirmek İçin Oturum Açmanız Gerekmektedir

İçerik Yorumları (0)