ÖDEVLER Kategorisi

DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Anadolu Siyaseti

KOMPLEKS EŞLENİK KÖKLER

KAÇA KADAR SAYABİLİRSİNİZ

KARMAŞIK SAYILARIN GÖSTERİLİŞ ŞEKİLLERİ

KARMAŞIK SAYILARDA DÖRT İŞLEM

KARMAŞIK SAYILAR VE İŞLEMLERİ

İSTATİSTİK VE OLASILIK

GEOMETRİ 70 SORU

FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ

FONKSİYONLAR LİMİT TÜREV İNTEGRAL

FONKSİYON

KOMPLEKS SAYILARA GİRİŞ

EŞİTSİZLİKLER

KÖKLÜ İFADELER

DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ

DOĞRU GRAFIKLERI

DETERMİNANTLAR

COS X VE SIN X’E GÖRE LİNEER DENKLEMLER

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER

BİNOM AÇILIMI İLE KARENİN ALANI ARASINDAKİ BAĞINTIYI KEŞFETME

BİRİNCİ SIRA DENKLEMLERIN YAKLAŞıK ÇÖZÜM METOTLARı

BERNOULLİ DAĞILIMI

BELİRLİ VE BELİRSİZ İNTEGRAL HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Üstel Dağılım

Türkiye'nin Komşuları ve Özellikleri

Kimyasal Bağlar

FONKSİYON VE BAĞINTILAR

POLİNOMLAR

Ödev Kapakları

Türkiye'nin Jeopolitik Konumu ve Önemi

İNTEGRAL DENKLEMLER

ÜNLÜ MATEMATİKÇİLERİN HAYATI

TÜREV VE UYGULAMALARI

TÜBİTAK OLİMPİYAT SORULARI

TRİGONOMETRİ

TRIGONOMETRIK GRAFIKLER

TEMEL DEVRELERİN KARMAŞIK SAYILARLA ÇÖZÜMÜ

SAYISAL MODÜLASYON SİSTEMLERİ

SAYI SİSTEMLERİ

KOMPLEKS FONKSIYONLAR TEORISI VE DIFERANSIYEL DENKLEMLER TEORISI

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON VE BİNOM AÇILIMI

Dev Ödev Arşivi

PASCAL ÜÇGENİ

NOKTA TAHMİNİ

MATRİS SORULAR

Matrisler

MATLAB

MATEMATİĞİN TARİHİ

MATEMATİĞİN EĞLENCELİ YANI

MATEMATİK VE MATEMATİK ÖĞRETİMİ

TABAN ARİTMETİĞİ

Matematik Formülleri

LOGARİTMA FONKSİYONUNUN ÖZELLİKLERİ

LOGARİTMA

RASTGELE DEĞİŞKENLER VE DAĞILIMLARI