İntegral Ders Notları

Türevi belli olan bir fonksiyonu bulmak için yaptığımız işleme integral alma veya ilkel fonksiyonu denir. BELİRSİZ İNTEGRAL TANIM: f :[a, b] R, F : [a, b] R tanımlı ve türevlenebilir iki fonksiyon olsun. Her x Є (a, b) için, F’(x) = f(x) ise F(x) fonksiyonuna f(x) fonksiyonunun ilkeli veya belirsiz integrali denir. Bunu, C Є R olmak üzere, F’(x) = f(x) ſ f(x) dx = F(x)+C Biçiminde gösterilir. ſ f(x) dx ifadesini, “integral f(x) dx” diye okuruz. Kısaca, ſ f(x) dx demek, türevi f(x) olan F(x) fonksiyonunu bulmak demektir. - f(x) fonksiyonuna integrand, - F(x) fonksiyonunun bulunması işlemine integrasyon işlemi, - C reel sayısına da integrasyon sabiti denir. Bir fonksiyonda, sabit terimin türevi sıfır olduğundan, integral alınırken bu sabit terimi bilemeyiz.

İçeriği İndirmek İçin Oturum Açmanız Gerekmektedir

İçerik Yorumları (0)