KPSS 2017-2018 Vatandaşlık Ders Notları

2018 KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları 1- Hukukun Temel Kavramları 2- Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri 3- Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi 4- 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri 5- Yasama 6- Yürütme 7- Yargı 8- Temel Hak ve Hürriyetler 9- İdare Hukuku 10- Uluslararası Kuruluşlar

İçeriği İndirmek İçin Oturum Açmanız Gerekmektedir

İçerik Yorumları (0)